Tuesday, 28 October 2008

tea for two

Today I am dreaming of a tea set. One with blue flowers to remind me of my grandmothers cups when I was young. A breakfast table is not complete without a pot of tea on it, and I am over the PG tips tea bag culture in britain. The british are known for their tea drinking and yet I miss the swedish approach to tea. Dunking a teabag in a cup of hot water simply doesn't cut it back where I am from. Tea is carefully brewed in beautiful pots and enjoyed in beautiful cups. I miss that..

3 comments:

ulrika said...

Jag är kluven. Eller snarare för ny till den engelska tekulturen (och kvaliteten påstéet håller här) för att inte ryckas med av just det du beskriver - svart karaktärslöst te bryggt i kopp och dessutom med mjölk(!) i. Nadja, du får unna dig lite fler fancy afternoon teas! Smäckra koppar och en lååång lista löste att välja ifrån utlovas på Tea Palace, Westbourne Grove.

Nadja said...

Du har sa ratt angaende afternoon tea, nat jag har tankt gora sedan jag forst kom till london, om inte annat for att smaka pa alla tilltugg som cucumber sandwich och scones... Tyvarr har det inte blivit av an, men jag har ju bara varit har i fem ar!

Nadja said...

Du har sa ratt angaende afternoon tea, nat jag har tankt gora sedan jag forst kom till london, om inte annat for att smaka pa alla tilltugg som cucumber sandwich och scones... Tyvarr har det inte blivit av an, men jag har ju bara varit har i fem ar!